Registracija preduzetnika

Prilikom registracije preduzetnika, našim klijentima pružamo sledeće usluge:

  • Popunjavanje dokumentacije za registraciju preduzetnika
  • Izradu OP obrasca
  • Proveru dostupnosti planiranog naziva preduzetnika
  • Izbor šifre delatnosti
  • Podnošenje registracijone prijave apr-u
  • Podnošenje odgovarajućih prijava poreskoj upravi
  • Promena pravnog statusa privrednog društva/preduzetnika

U slučaju da u toku pravnog života privrednog društva/preduzetnika nastane potreba da dođe do promene u njegovom pravnom statusu, naš tim će pružiti adekvatnu pravnu pomoć i preduzeti sve neophodne radnje koje su u interesu našeg klijenta.

Prilagođavamo naše usluge, vašim potrebama

U cilju povećanja produktivnosti i ekonomičnosti poslovanja, klijentima omogućavamo podršku i sigurnog saradnika u unapređenju poslovanja

Želite da zajedno unapredimo vaše poslovanje?

Obratite se našem timu konsultanata, sa kojima ćete pronaći najbolje, sveobuhvatno rešenje za trenutne izazove sa kojima se susrećete.

stolice-op42

Usluge info kancelarije

Uvek pratimo potrebe naših klijenata

Osnovna ideja naše firme je da omogućimo da na jednom mestu, u u najkraćem mogućem roku, dobijete sve neophodne informacije vezane za vaše poslovanje.

IT usluge

IT usluge

Digitalni marketing, web rešenja, brendiranje, IT podrška i održavanje informacionih sistema, foto & video usluge
Saznajte više

Pravne usluge

Pravne usluge

Privredno pravo, radno pravo i radni odnosi, građansko pravo, zastupanje u postupku medijacije...
Saznajte više

Konsalting

Konsalting

Finansijski konsalting, finansijka analiza poslovanja, poreski konsalting, planiranje projekata, upravljanje projektima...
Saznajte više