Poreski konsalting

Poslovanje u vremenu u kojem živimo zahteva od preduzeća/preduzetnika poznavanje velikog broja različitih pravnih propisa.

Pravne norme koje uređuju prava i obaveze u oblasti poreza su izuzetno brojne i dinamične, odnosno podložne čestim promenama, stoga je za preduzeće/preduzetnika izuzetno važno da bude upoznat sa ovim propisima i njihovim izmenama, kao i njihovom adekvatnom primenom u praksi.

Poznavanje pravnih normi u oblasti poreskog prava je izuzetno bitno jer njihovo kršenje za sobom povlači krivičnu i prekršajnu odgovornost, stoga Vam nudimo i usluge konsultacije i sa advokatima specijalizovanim za ovu granu prava.

U cilju ostvarivanja boljih poslovnih performansi, sve veći broj preduzeća angažuje  poreske konsultante, kako bi dobili sve neophodne informacije, posebno one koje se odnose na olakšice u njihovom poslovanju.

Znanjem, veštinama, alatima i tehnikama ostvarujemo odlične poslovne rezultate zajedno sa vama

U cilju postizanja boljih poslovnih performansi kreiramo poslovne planove za kraći ili duži vremenski period​

Želite da zajedno unapredimo vaše poslovanje?

Obratite se našem timu konsultanata, sa kojima ćete pronaći najbolje, sveobuhvatno rešenje za trenutne izazove sa kojima se susrećete.

stolice-op42

Usluge info kancelarije

Uvek pratimo potrebe naših klijenata

Osnovna ideja naše firme je da omogućimo da na jednom mestu, u u najkraćem mogućem roku, dobijete sve neophodne informacije vezane za vaše poslovanje.

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Registracija preduzetnika, osnivanje privrednog društva, prestanak privrednog društva...
Saznajte više

IT usluge

IT usluge

Digitalni marketing, web rešenja, brendiranje, IT podrška i održavanje informacionih sistema, foto & video usluge
Saznajte više

Pravne usluge

Pravne usluge

Privredno pravo, radno pravo i radni odnosi, građansko pravo, zastupanje u postupku medijacije...
Saznajte više