ADVOKATSKE USLUGE & PRavni saveti

Profesionalne pravne usluge na najefikasniji način

Našim klijentima pružamo pravne savete u oblastima  radnih odnosa, poreskih propisa, kao i neophodnu pravnu pomoć u slučajevima sudskih i upravnih sporova.

Pružamo usluge našim klijentima za gotovo sve grane prava

Građansko pravo

Krivično i prekršajno pravo

Privredno pravo

Zastupanje u postupku medijacije i vođenje postupka medijacije

Postupci pred Upravnim i Ustavnim sudom

Radno pravo