Krivično i prekršajno pravo

Usluge koje pružamo u oblasti krivičnog i prekršajnog prava:

 • Odbrane u krivičnom i prekršajnom postupku
 • Odbrane maloletnika
 • Zastupanja maloletnika koji su oštećeni izvršenjem krivičnog dela
 • Zastupanje odgovornih lica u pravnim licima, u slučaju da se nađu u svojstvu osumnjičenih, odnosno okrivljenih
 • Zastupanje oštećenih lica
 • Zastupanje u slučajevima krivičnih dela za koja se goni po privatnoj tužbi
 • Zastupanje u postupcima uslovnog otpusta
 • Zastupanje u postupcima rehabilitacije
 • Podnošenje zahteva za pomilovanja
 • Naplata troškova krivičnog postupka
 • Ostvarivanje naknade štete u krivičnom postupku

Obezbeđujemo pravne usluge, u skladu sa potrebama klijenata

Obratite se našem timu pravnika, sa kojima ćete pronaći najbolje rešenje za trenutne izazove sa kojima se susrećete.

stolice-op42

Usluge info kancelarije

Uvek pratimo potrebe naših klijenata

Osnovna ideja naše firme je da omogućimo da na jednom mestu, u u najkraćem mogućem roku, dobijete sve neophodne informacije vezane za vaše poslovanje.

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Registracija preduzetnika, osnivanje privrednog društva, prestanak privrednog društva...
Saznajte više

IT usluge

IT usluge

Digitalni marketing, web rešenja, brendiranje, IT podrška i održavanje informacionih sistema, foto & video usluge
Saznajte više

Konsalting

Konsalting

Finansijski konsalting, finansijka analiza poslovanja, poreski konsalting, planiranje projekata, upravljanje projektima...
Saznajte više