Radno pravo i radni odnosi

Pružamo širok spektar usluga iz oblasti radnog prava i radnih odnosa, koji su od izuzetnog značaja za uspešno poslovanje svakog privrednog društva/preduzetnika.

Usluge iz oblasti radnog prava i radnih odnosa koje pružamo:

 • Izrada ugovora o radu
 • Izrada svih obrazaca o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih
 • Izrada obrazaca m4 (upis radnog staža)
 • Porodiljska odsustva i nega deteta
 • Kadrovska evidencija
 • Obračuni plata, poreza i doprinosa za radnike, osnivače i vlasnike
 • Obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih
 • Podnošenje zahteva za priznavanje prava na starosnu penziju i realizacija celokupne procedure (pribavljanje listinga, usklađivanje stanja, zahtev za poresko uverenje o osnovicama, zahtev za reviziju penzije)
 • Ostvarivanje i obračun subvencija za zapošljavanje
 • Overavanje zdravstvenih knjižica
 • Obračun ugovora o delu i autorskih honorara
 • Izrada rešenja o godišnjim odmorima

Obezbeđujemo pravne usluge, u skladu sa potrebama klijenata

Obratite se našem timu pravnika, sa kojima ćete pronaći najbolje rešenje za trenutne izazove sa kojima se susrećete.

stolice-op42

Usluge info kancelarije

Uvek pratimo potrebe naših klijenata

Osnovna ideja naše firme je da omogućimo da na jednom mestu, u u najkraćem mogućem roku, dobijete sve neophodne informacije vezane za vaše poslovanje.

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Registracija preduzetnika, osnivanje privrednog društva, prestanak privrednog društva...
Saznajte više

IT usluge

IT usluge

Digitalni marketing, web rešenja, brendiranje, IT podrška i održavanje informacionih sistema, foto & video usluge
Saznajte više

Konsalting

Konsalting

Finansijski konsalting, finansijka analiza poslovanja, poreski konsalting, planiranje projekata, upravljanje projektima...
Saznajte više