Vođenje postupka medijacije

Zastupanje u postupku medijacije i vođenje postupka medijacije

 

Medijacija predstavlja oblik mirnog rešavanja sporova, posredstovom treće strane, odnosno medijatora. Postupak medijacije predstavlja alternativu sudskom rešavanju sporova.

Osnovna odlika medijacije je to da se zasniva isključivo na saglasnosti svih strana u sporu.

Brojne su prednosti ovog oblika rešavanja sporova u odnosu na sudski:

  • Brzina postupka (postupak traje znatno kraće od sudskog)
  • Troškovi postupka (troškovi postupka su znatno niži)
  • Poverljivost postupka (u ovom postupku javnost je isključena, za razliku od sudskog postupka)

Medijator samo vodi postupak i stara se da stranke zadovolje svoje interese na obostranu korist, ali medijator ne „presuđuje“.

Obezbeđujemo pravne usluge, u skladu sa potrebama klijenata

Obratite se našem timu pravnika, sa kojima ćete pronaći najbolje rešenje za trenutne izazove sa kojima se susrećete.

stolice-op42

Usluge info kancelarije

Uvek pratimo potrebe naših klijenata

Osnovna ideja naše firme je da omogućimo da na jednom mestu, u u najkraćem mogućem roku, dobijete sve neophodne informacije vezane za vaše poslovanje.

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge

Registracija preduzetnika, osnivanje privrednog društva, prestanak privrednog društva...
Saznajte više

IT usluge

IT usluge

Digitalni marketing, web rešenja, brendiranje, IT podrška i održavanje informacionih sistema, foto & video usluge
Saznajte više

Konsalting

Konsalting

Finansijski konsalting, finansijka analiza poslovanja, poreski konsalting, planiranje projekata, upravljanje projektima...
Saznajte više